Projektid

Soome-ugri kultuuripealinnade programm asutati 2013. a soome-ugri noorteühenduse (MAFUN) poolt eesmärgiga tõsta rahvusvahelist teadlikkust soome-ugri rahvastest ja keeltest, tugevdada soome-ugri ühtekuuluvust ja hoogustada kohaliku tasandi sotsiaalmajanduslikku arengut soome-ugri põlisrahvaste traditsioonilistel asualadel. Vahepeal on soome-ugri kultuuripealinnadest arenenud rahvusvahelise soome-ugri koostöö olulisemaid ettevõtmisi. Kultuuripealinnade tiitlit on kandnud udmurdi küla Bõgõ (2014), seto küla Obinitsa (2015), kahasse ungari küla Iszkaszentgyörgy ja Veszpremi linn (2016) ning karjala küla Vuokkiniemi (2017). Järgmine soome-ugri kultuuripealinn on 2019. a  Šorunža külas Marimaal. Vastavalt kokkuleppele MAFUNiga, täidab Põlisrahvaste Arengu Keskus kultuuripealinnade sekretariaadi ülesandeid programmi teise nelja-aastase tsükli (2019-2022) jooksul. 

Projekt "SANA 2019: kodanikuühiskonna võrgustik põlisrahvaste keelte toetuseks" ühendab soome-ugri põlisrahvaste keelte säilimise ja taaselustamisega tegelevaid organisatsioonie Läänemere piirkonnas. Projekti elluviimine kattub ajaliselt ÜRO rahvusvahelise põlisrahvaste keelte aastaga 2019, millele projekt annab omapoolse sisulise panuse. SANA 2019  partneriteks on Assotsiatsioon "EHHO" (juhtpartner), põlisrahvaste toetuse ja rahvadiplomaatia keskus "Nuori Karjala", Karjala Keele Kodu (Karjala Vabariik); isurite ühendus Šoikula (Leningradi oblast), MTÜ Põlisrahvaste Arengu Keskus ("URALIC") , Seto Kultuuri Fond (Eesti) ja soome saamide organisatsioon Giellabalggis ry. Projekti rahastab Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

Loe siin rohkem projektist, sh käimasolevast väiketoetuste konkursist. 


EST